Twitter

Geen tweets gevonden..

Welkom

Welkom op de website van de vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband in een Vrijgevestigde Praktijk (FDV)

De FDV is ook te vinden op:

- Facebook: facebook.com/CAOFDV
- Twitter: @CAOFDV

Laatste nieuws

Door de algemene ledenvergadering van de FDV zijn op 3 maart jl. Rens de Bot en Bob van Ravensberg gekozen als bestuurslid. Tegelijkertijd is Ivo Pape afgetreden en is Bob van Ravensberg als voorzitter benoemd. Samen met reeds zittend bestuurslid Frits Bijsterbosch bestaat het bestuur van de FDV nu uit drie personen.

Het nieuwe bestuur heeft een brief gestuurd aan het bestuur van het KNGF met daarin de uitnodiging om met elkaar kennis te maken. Het nieuwe bestuur van de FDV hoort dan ook graag de visie van het bestuur van het KNGF over de voortgang van het cao-traject voor de vrijgevestigde praktijk, de oprichting van de werkgeversvereniging en de vervolgstappen die er genomen dienen te worden om het door de leden van het KNGF genomen besluit  (tijdens de ALV voorjaar 2015) om tot een nieuwe cao te komen, zo spoedig mogelijk nu te realiseren.